Om företaget

Bygg Ward AB startades den 1 januari 1983 av Hans Ward. Detta var en fortsättning på den verksamhet som Olof Ward drivit sedan tidigt 60-tal. Olof Ward började som arkitekt men övergick sedan till produktion av villor samt renonveringsarbeten av egna objekt.

1978 kom Hans Ward med i verksamheten efter avslutad byggutbildning. 1980 inriktades verksamheten till stor del på entrepenaduppdrag utanför den egna produktionen.

Den 1 januari 1983 startade Bygg Ward AB med inrikting på renoverings- och tillbyggnadsarbeten av villor. Detta har varit den huvudsakliga verksamheten under drygt 40 års tid.

Bygg Ward AB har även utfört ombyggnads- och reparationsarbeten av flerfamiljsfastigheter samt diverse kommunala uppdrag. Antalet anställda har under åren varierat mellan två till sex personer beronde på konjunkturen på byggmarknaden. Periodvis har underentreprenörer lejts in till verksamheten.