Från skiss till nyckelfärdigt

De flesta byggobjekt börjar med en skiss. Efter detta sker ofta den första kontakten med oss. Riktlinjer och omfattning görs upp. Därefter kan en kostnadsberäkning utföras. Nästa steg blir att ordna och söka byggnadslov hos kommunen. Detta kan Bygg Ward AB hjälpa till med.

När slutgiltig utformning och omfattning fastställs upprättar Bygg Ward AB en arbetsbeskrivning samt kostnadsberäkning med fast pris för arbetet. Även vid uppdrag av mindre omfattning är detta viktigt.

Bygg Ward AB utför arbeten i den omfattning kunden önskar. Exempelvis en tillbyggnad helt nyckelfärdig, med el- rör- och målningsarbeten. Alternativt lämnas vissa delar av arbetet till kunden att själv utföra.

Över 40 år av renoverings- och ombyggnadsarbeten har givit oss god erfarenhet av att hitta detaljlösningar till varje enskilt projekt. Även om typkonstruktionerna ofta är de samma måste många delar anpassas till befintliga konstruktioner.

God erfarenhet av material och konstruktionslösningar är mycket viktigt för att undvika de problem som modern byggnation drabbas av med framför allt fukt- och mögelskador. Ventilerade takkonstruktioner, rätt uförda tätskikt i våtrum, dräneringar och fuktisolering av källarmurar etc. Listan kan göras lång.

Bygg Ward AB har alltid strävat efter en god kvalitet på utförda arbeten. Både på det som inte syns, konstruktioner, isolering etc, och en kvalitet på de synliga detaljarbetet med god finish. Detta har givit nöjda kunder och besparat oss onödiga garantiarbeten.